به وبلاگ قناد باشی خوش آمدید

دانستنیهای یخچالی:هرگز نباید روی سیمی یخچال ورق پلاستیکی پهن کنید زیرا باید به آزادی در

آن جریان داشته باشد.از گذاشتن موز در داخل یخچال خودداری کنید زیرا تحمل سرما را ندارد.هنگام تمیز کردن باید تمام محتویات آن را خالی کنید وبا اسنج و آب وصابون نیمگرم دیوارها-طبقات-پشت در داخل در-قسمت بیرونی  وکشوی سبزی را بشویید.سپس باجوش شیرین میمالید وباحوله نرم خشک و بوزدایی می کنید.فیلم های عکاسی را بهتر است در یخچال نگه دارید زیرا گرما واکنشهای شیمیایی را تسریع میکند ودر یخچال ز آن جلو گیری می کند.برای جلوگیری از بوگرفتن یخچال هرگز  غذای گرم ومیوه های بریده شده مثل خربزه-هندوانه-طالبی پرهیز کنیدو اگر غفلت کردید و بو گرفت قرار دادن یک قطعه زغال چوب داخل یخچال از بوگرفتن آن جلو گیری می کند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیستم اسفند ۱۳۸۸ساعت 10:47  توسط خانم گل  |